e-Zakopane.info - O Zakopanem wiemy wszystko!

 
   O Zakopanem: Historia Zakopane, noclegi, apartamenty Położenie Zakopane, noclegi, apartamenty  Widoki z Kamer Zakopane, noclegi, apartamenty Tatrzański Park Narodowy Zakopane, noclegi, apartamenty Urząd Miasta Zakopane, noclegi, apartamenty Przetargi Zakopane, noclegi, apartamenty
     Noclegi:  Wynajem Pokoi Zakopane, noclegi, apartamenty Pensjonaty Zakopane, noclegi, apartamenty  Hotele Zakopane, noclegi, apartamenty Ośrodki Wypoczynkowe Zakopane, noclegi, apartamenty Schroniska Młodzieżowe Zakopane, noclegi, apartamenty Schroniska Górskie Zakopane, noclegi, apartamenty Campingi Zakopane, noclegi, apartamenty
     Narty: Wyciągi narciarskie Zakopane, noclegi, apartamenty Szkoły narciarskie Zakopane, noclegi, apartamenty Wypożyczalnie Sprzętu Zakopane, noclegi, apartamenty Sprzęt narciarski Zakopane, noclegi, apartamenty Przewodnik: Apteki Zakopane, noclegi, apartamenty Banki Zakopane, noclegi, apartamenty Bankomaty Zakopane, noclegi, apartamenty
     Biura Turystyczne Zakopane, noclegi, apartamenty Galerie Zakopane, noclegi, apartamenty Muzea Zakopane, noclegi, apartamenty Kościoły Zakopane, noclegi, apartamenty Opieka Medyczna Zakopane, noclegi, apartamenty Policja Zakopane, noclegi, apartamenty Rozrywka i Gastronomia Zakopane, noclegi, apartamenty Stacje Paliw Zakopane, noclegi, apartamenty Ważne Telefony Zakopane, noclegi, apartamenty

     Okolice: Białka Tatrzańska Zakopane, noclegi, apartamenty Biały Dunajec Zakopane, noclegi, apartamenty  Bukowina Tatrzańska Zakopane, noclegi, apartamenty Kościelisko Zakopane, noclegi, apartamenty Poronin Zakopane, noclegi, apartamenty Bezpieczeństwo: Zimowe Zagrożenia Zakopane, noclegi, apartamenty Wskazówki Zakopane, noclegi, apartamenty
     Warto zabrać Zakopane, noclegi, apartamenty Pierwsza pomoc Zakopane, noclegi, apartamenty Wzywanie pomocy Zakopane, noclegi, apartamenty TOPR Zakopane, noclegi, apartamenty GOPR Zakopane, noclegi, apartamenty
Galeria Zdjęć: Wystawa 1 Zakopane, noclegi, apartamenty Wystawa 2 Zakopane, noclegi, apartamenty Wystawa 3 Zakopane, noclegi, apartamenty Wystawa 4 Zakopane, noclegi, apartamenty
    
Meteorologia:  Wstęp Zakopane, noclegi, apartamenty Pogoda Zakopane, noclegi, apartamenty Groźby natury Zakopane, noclegi, apartamenty Biometeorologia Zakopane, noclegi, apartamenty Serwisy pogodowe Zakopane, noclegi, apartamenty
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ZAKOPANE - INFORMACJE PRASOWE7 czerwca 2005

Niełatwa przejrzystość

Małopolska mapa urzędów, które włączyły się w akcję "Przejrzysta Polska", na początku była ponoć czerwona od punktów oznaczających jednostki samorządowe gotowe ubiegać się o prestiżowy certyfikat.

Potem stopniowo ubywało zdeklarowanych punkcików. Teraz najwyżej jedna czwarta jednostek w Małopolsce wytrwała w woli spełniania kolejnych wymogów stawianych przed "przejrzystymi". Pojawiły się też problemy wynikłe ze sprzeczności aktów prawnych. Uczynienie całkowicie jawną procedury konkursowej np. koliduje z Ustawą o ochronie danych osobowych, bo osoby startujące w konkursie na jakieś stanowisko, a posiadające jakieś zatrudnienie mogłyby stracić zaufanie aktualnego pracodawcy, jeśli ten dowie się, że podwładny szuka innej posady...
Z dwóch powiatów - nowotarskiego i tatrzańskiego - uczestniczą w akcji tylko urzędy miast: zakopiański, nowotarski i szczawnicki. Musiały one do 15 stycznia (w ostateczności do końca lutego) przesłać swoje zgłoszenia, a praktycznie do końca maja miały czas, by wybrać zadania fakultatywne do realizacji. Nowotarski Urząd Miasta zgłosił się jako jeden z pierwszych, jeszcze z końcem grudnia ub.r. Przedstawiciele poszczególnych jednostek samorządowych, potem przedstawiciele poszczególnych zespołów jeżdżą na spotkania do Myślenic, bo tamtejszy urząd uczestniczył w etapie pilotażowym i może podzielić się swymi doświadczeniami. Stworzyło się też z uczestników spotkań forum dyskusyjne, na którym podnoszone są problemy natury prawnej i praktycznej - jak np. sygnalizowana wyżej sprzeczność.

Akcja nie jest łatwa ani jednorazowa - przyznaje burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz. Przekonało się o tym wiele urzędów po wstępnej akceptacji założeń programu. Starania o certyfikat dają jednak to, że na nowo przyglądamy się pracy urzędu, raz w miesiącu odbywają się szkolenia pracowników, zapraszamy na nie np. przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej czy arbitrów rozstrzygających odwołania uczestników przetargów. Sam certyfikat, który możemy otrzymać z końcem roku natomiast nie daje nic prócz satysfakcji moralnej.

Koordynatorem akcji w nowotarskim urzędzie został Andrzej Zając - naczelnik wydziału organizacyjnego. Powstały też złożone z urzędników zespoły do spraw: zasady przejrzystości, zasady braku tolerancji dla korupcji, zasady partycypacji społecznej, zasady przewidywalności, zasady fachowości, zasady rozliczalności. Te zespoły co miesiąc składają na ręce koordynatora sprawozdania z realizacji zadań. Tu już widać praktyczne efekty akcji.

Powstał np. czterdziestopunktowy opis podstawowych usług świadczonych w urzędzie. Gotowe - choć jeszcze nie ustawione - są tablice tworzone zgodnie z wymogiem skutecznego i powszechnego dostępu do informacji. Pozostaje jeszcze decyzja, gdzie mają być ulokowane (bo wskazania w tym względzie są szczegółowe aż do przesady) i jak zabezpieczone, by wywieszonych informacji nie zaklejali inni "użytkownicy".

Zadaniem zespołu "antykorupcyjnego" jest m.in. stworzenie "kodeksu etycznego pracowników urzędu". Na razie zespół zaopatrzył się w film edukacyjny, zebrał literaturę, podobne kodeksy publikowane wcześniej w prasie, zaplanował szkolenia z użyciem materiału instruktażowego.

Najwięcej emocji i podejrzeń - a trudno się temu dziwić w czasach bezrobocia - wywołuje oczywiście obsada stanowisk w urzędzie. Opracowanie procedur dla obsadzania stanowisk kierowniczych i reszty (aż po sprzątających) jest zadaniem zespołu ds. fachowści.

Z reguły przyjmujemy osoby, które tutaj pracowały na stażach rocznych lub w ramach prac interwencyjnych i się sprawdziły - mówi burmistrz. Na stanowiska kierownicze - myślę tu o naczelnikach - konkurs musi być, pozostaje tylko pytanie, czy ma objąć również stanowiska sekretarza, skarbnika i zastępców burmistrza.

Do tej pory bowiem burmistrz rekomendował kandydatów na swoich bezpośrednich współpracowników, a akceptacja należała do rady.

Z uczestnictwem w społecznej i propagowanej przez "Gazetę Wyborczą" akcji wiążą się wymierne koszty: przygotowania i ustawienia tablic informacyjnych, wyjazdu szefów zespołów na szkolenia, poczty elektronicznej itd. Jeśli Urząd Miasta ma się stać docelowo "E-urzędem" (elektronicznym), to będzie potrzebny trzeci informatyk. Za środki wcześniej rezerwowane w budżecie zostały już odremontowane pomieszczenia w przyziemiu, gdy ulokowany zostanie monitoring, będą tam również urządzone sala dla niepełnosprawnych (bo na razie budynek nie posiada wind) i pokój doradztwa.

Przypadków, jakie powodują utratę certyfikatu organizatorzy akcji na razie nie określili - można się tylko domyślać, że prawo do używania prestiżowego logo "kasować" będą np. ujawnione przypadki łapówkarstwa, "zjedzenia" papierów itd. Ale warunki te na pewno zostaną wpisane w sam certyfikat.

(ASZ)

Artykuł udostępniony przez Dziennik Polski


statystyki www stat.pl