e-Zakopane.info - O Zakopanem wiemy wszystko!

 
   O Zakopanem: Historia Zakopane, noclegi, apartamenty Położenie Zakopane, noclegi, apartamenty  Widoki z Kamer Zakopane, noclegi, apartamenty Tatrzański Park Narodowy Zakopane, noclegi, apartamenty Urząd Miasta Zakopane, noclegi, apartamenty Przetargi Zakopane, noclegi, apartamenty
     Noclegi:  Wynajem Pokoi Zakopane, noclegi, apartamenty Pensjonaty Zakopane, noclegi, apartamenty  Hotele Zakopane, noclegi, apartamenty Ośrodki Wypoczynkowe Zakopane, noclegi, apartamenty Schroniska Młodzieżowe Zakopane, noclegi, apartamenty Schroniska Górskie Zakopane, noclegi, apartamenty Campingi Zakopane, noclegi, apartamenty
     Narty: Wyciągi narciarskie Zakopane, noclegi, apartamenty Szkoły narciarskie Zakopane, noclegi, apartamenty Wypożyczalnie Sprzętu Zakopane, noclegi, apartamenty Sprzęt narciarski Zakopane, noclegi, apartamenty Przewodnik: Apteki Zakopane, noclegi, apartamenty Banki Zakopane, noclegi, apartamenty Bankomaty Zakopane, noclegi, apartamenty
     Biura Turystyczne Zakopane, noclegi, apartamenty Galerie Zakopane, noclegi, apartamenty Muzea Zakopane, noclegi, apartamenty Kościoły Zakopane, noclegi, apartamenty Opieka Medyczna Zakopane, noclegi, apartamenty Policja Zakopane, noclegi, apartamenty Rozrywka i Gastronomia Zakopane, noclegi, apartamenty Stacje Paliw Zakopane, noclegi, apartamenty Ważne Telefony Zakopane, noclegi, apartamenty

     Okolice: Białka Tatrzańska Zakopane, noclegi, apartamenty Biały Dunajec Zakopane, noclegi, apartamenty  Bukowina Tatrzańska Zakopane, noclegi, apartamenty Kościelisko Zakopane, noclegi, apartamenty Poronin Zakopane, noclegi, apartamenty Bezpieczeństwo: Zimowe Zagrożenia Zakopane, noclegi, apartamenty Wskazówki Zakopane, noclegi, apartamenty
     Warto zabrać Zakopane, noclegi, apartamenty Pierwsza pomoc Zakopane, noclegi, apartamenty Wzywanie pomocy Zakopane, noclegi, apartamenty TOPR Zakopane, noclegi, apartamenty GOPR Zakopane, noclegi, apartamenty
Galeria Zdjęć: Wystawa 1 Zakopane, noclegi, apartamenty Wystawa 2 Zakopane, noclegi, apartamenty Wystawa 3 Zakopane, noclegi, apartamenty Wystawa 4 Zakopane, noclegi, apartamenty
    
Meteorologia:  Wstęp Zakopane, noclegi, apartamenty Pogoda Zakopane, noclegi, apartamenty Groźby natury Zakopane, noclegi, apartamenty Biometeorologia Zakopane, noclegi, apartamenty Serwisy pogodowe Zakopane, noclegi, apartamenty
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ZAKOPANE - INFORMACJE PRASOWE10 czerwca 2005

Bez szans na dyskusję?

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska
Dokument tak znaczący dla polityki ekologicznej, jak Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 powinien być poddany dyskusji z reprezentantami samorządów, które go współtworzą.

Zarząd Województwa istotnie zaprosił gminy do dyskusji nad projektem, zachęcając do "wymiany uwag na jego temat", prosząc równocześnie o przesłanie ich pod wskazany adres e-mailowy. Problem w tym, że na sformułowanie uwag do wrzuconego właśnie na portal Wrota Małopolski projektu dotyczącego sześciu lat, zainteresowani nie mieli nawet tygodnia...

Jedna z dwu części umieszczonego na portalu projektu jeszcze i 3 czerwca, jak się okazało, była niedostępna do wydruku. I jak tu dyskutować w gminach, jak przedstawiać uwagi?

Pierwszym, którego poniosły nerwy na takie potraktowanie samorządów lokalnych przez Zarząd Województwa był wsławiony wcześniejszymi potyczkami z biurokracją wyższego szczebla i urzędniczą omnipotencją szaflarski wójt - Stanisław Ślimak.

Z przekonania okazuję Wam szacunek, pomimo iż praktyka dowodzi, że gardzicie nami w sposób do tej pory niespotykany.

Tak rozpoczął swoją ripostę na spóźnione zaproszenie Zarządu Województwa krewki wójt, przewidując, że planowana na 8 czerwca w Krakowie konferencja z dyskusją na temat projektu "(...) ograniczy się do wysłuchania oracji Zarządu Województwa Małopolskiego, podobnie, jak miało to miejsce przy uchwalaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa".

Ośmielam się zadać pytanie, czy to forma właściwa i jakich win dopuściliśmy się, że trzeba nas łajać i stawiać pod murem - kończy swój komentarz do metody gospodarz szaflarskiej gminy, prosząc promotorów projektu o rozsądny termin, umożliwiający analizę przygotowanego dokumentu.

Pracownicy UG przygotowali jednak naprędce uwagi do projektu, bo gmina ma sporo do powiedzenia w sprawach ekologii i zagrożeń dla środowiska, a zwłaszcza - "białej energii". Przede wszystkim domaga się uwzględnienia w rozdziale "Energia odnawialna" elektrowni wodnej w Szaflarach na potoku Biały Dunajec, o mocy 0,37 MW oraz planowanej do budowy drugiej elektrowni na Białym Dunajcu, o mocy 0,25 MW.

Mocno dotknięte skutkami trzęsienia ziemi Szaflary zwracają twórcom projektu uwagę, że przypadki takie powinny być uwzględnione jako "potencjalne zagrożenia naturalne". Ponieważ na terenie gminy zlokalizowane są trzy odwierty geotermalne o bardzo dużej wydajności, wraz z ciepłociągiem prowadzącym do Zakopanego, istnieje obawa, że ruchy tektoniczne mogą zniszczyć instalacje, a wtedy siarczanka pod ciśnieniem 20 atmosfer, o temperaturze 90 stopni C może spowodować skażenie środowiska, głównie potoku Biały Dunajec, z którego Nowy Targ dotąd czerpie część wody pitnej.

Zarumienić się natomiast powinni autorzy projektu po wytyku, że wymieniają Podhalański Związek Gmin jako prowadzący zadanie pod nazwą "Ochrona wód powierzchniowych zlewni Górnego Dunajca i Zbiornika Czorsztyńskiego", podczas gdy od 2004 r. PZG jest rozwiązany, a kontynuatorem zadania finansowanego z funduszu ISPA (teraz Funduszu Spójności) jest spółka 11 gmin z dwóch powiatów, czyli Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Kolejny podnoszony przez gminę, a zignorowany w projekcie problem to zagrożenia dla przyrody, krajobrazu i gęstej zabudowy związane z przebiegiem "zakopianki" jako drogi międzynarodowej, przenoszącej ruch w kierunku czterech przejść granicznych. Alternatywą dla ruchu kołowego, zdaniem gminy doświadczanej przez intensywność zabudowy, powinien być rozwój kolejowego transportu.

Ogólna ocena projektu Programu Ochrony Środowiska - choć jeszcze nieprzeanalizowanego dogłębnie - nie wypadła w Szaflarch najlepiej:

"(...) jest on bardzo ogólny, za mało merytoryczny, nie wskazuje sposobów rozwiązania konkretnych problemów związanych ze specyfiką Podhala, w tym gminy Szaflary i powinien zostać poddany co najmniej dwumiesięcznej konsultacji.

Z terminu dyskusji bezpośrednio poprzedzającego wakacje, wójt Szaflar wyciąga wniosek, iż Zarząd Województwa widocznie żadnych konsultacji sobie nie życzył.

(ASZ)

Artykuł udostępniony przez Dziennik Polski


statystyki www stat.pl